Velkomst

VELKOMMEN


Grundejerforeningen Bognæs byde velkommen og informere lidt om forskellige forhold i området.


Grundejerforeningen Bognæs er på ca. 90 medlemmer.


Udover vores grundejerforening er der i området Hjulsporet, Tornehagen og Grævlingestien, som tilsammen danner sommerhusområdet Bognæs Strand. Et område som faktisk er det ældste og mest interessante på Tuse Næs.


Vedtægter og meget mere findes på hjemmesiden

www.bognaesgf.dk


Generalforsamling

Generalforsamlingen holdes senest i oktober måned, hvor vi opfordrer alle til at komme. Det er her, du har indflydelse og medbestemmelse. Så mød op – også for at lære andre grundejere at kende!


Ny- tilbygning af sommerhuse

Det er ved generalforsamlingen 2010 besluttet at opfordre alle, der ønsker at bygge nyt sommerhus eller bygge til det eksisterende til ikke at lægge huset nærmere vejen – Tornehagen – end de nuværende for at alle kan have glæde af det frie udsyn, til alle sider.


Affald

I 2008 etablerede Holbæk kommune et nyt affaldssystem.


Der henvises til www.fors.dk eller www.holbaek.dk

Hvor oplysninger findes med tømning/afhentningstider for såvel haveaffald mv.Støj

Der må ikke bruges støjende redskaber udenfor følgende tidspunkter:


Klokken:9:00 – 18:00 man- torsdag og lørdag

9:00 – 20:00 fredag

9:00 – 13:00 søn- og helligdage


Fart/trafik

For at passe på børn og ældre samt undgå støvgener fra grusvejene, har vi en gensidig aftale om at respektere en hastighed på 20 km. i timen.


Husk der er almindelig vigepligt i hele området.


Disse få regler beder vi dig informere dine gæster om, til glæde for alle.


Opslag:

Opslagstavlen findes på hjørnet af Ildervej og Tornehagen. Her vil du finde meddelelser, forslag m.v.


Ellers besøg vores hjemmeside, hvor du vil finde opdaterede nyheder og lidt historie www.bognaesgf.dk


Kontingent:

Kontingentet er kr. 600,00 pr. år som forfalder den 31.01. det pågældende år.

Derudover er der for 2020 et projekt-bidrag på kr. 400,00

således at det samlet beløb for 2020 bliver kr. 1.000,00 pr. medlem.


Bestyrelsen:

Formand: Jeppe Frydendal

Kasserer: Ulla Milan

Bestyrelses medlem 1: Mads Jensen

Bestyrelses medlem 2: Michael Gantzler

Bestyrelses medlem/Sekretær 3: Lotte Eisenreich

Suppleant til besyrelsen: Christian Grüner

Herudover er der revisor: Ellen Friis og revisorsuppleant: Poul Erik Andersen

Mail adr.: bestyrelse@bognaesgf.dk

Okt. 2019