2017

JULEBREV - DECEMBER 2017

Kære alle medlemmer


I 2017 blev der slået rekord i antallet af fremmødte på årets generalforsamling, så vi blev nødt til at flytte fra det lille lokale i forsamlingshuset til den store gildesal. Dejligt med så mange fremmødte. 😀


På generalforsamlingen blev der skiftet lidt ud i grundejerforeningens bestyrelse, så den nu består af:

Jeppe Frydendal, TO39 (Formand)

Annette Hergott Spangenberg, IL41 (Kasserer)

Lotte Lund Villekjær Eisenreich, IL20 (Webansvarlig)

Michael Gantzler, TO35 (Vejansvarlig og kontakt til vejudvalg)

Jon Truels Sørensen, SK07 (Kontakt til broudvalg)


Generalforsamlingen nedsatte også to arbejdsudvalg, som skal lave hvert et oplæg frem mod næste generalforsamling:

1) Et vejudvalg, der skal kigge på mulige forbedringer af vores veje - herunder eventuel asfaltering.

2) Et broudvalg, der skal kigge på muligheder for at etablere en bade-/bådebro ved bådpladsen for enden af “kostien”.


Bestyrelsen har siden 2016 arbejdet på at få Holbæk Kommune til at ændre sin kendelse omkring fordeling af udgifter til vedligeholdelse af Tornehagen. I december 2017 kom endelig en ny afgørelse fra Holbæk Kommune, som pålægger Naturstyrelsen en væsentlig større andel af vedligeholdelsen end tidligere.

Næste skridt er at få lavet en opdateret aftale om vedligeholdelse med de øvrige parter - herunder en eventuel aftale om en større renovering af vejen. Dette skal dog evt. afvente en beslutning om asfaltering eller ej.


Jeg tror, at vi alle ønsker os et lidt bedre sommervejr i det nye år, så vi rigtig kan nyde vores dejlige område i den kommende sommer. 2017 var ikke blot året med den laveste maksimumtemperatur i al den tid DMI har målt (siden 1874) - men det har også været et år med rigtig meget nedbør. Noget som vores veje ikke har været glade for.


Det er dejligt at se så meget aktivitet i sommerhusene her i forbindelse med nytåret. I ønskes alle et godt nytår - uanset om den bliver holdt her på Bognæs - eller et andet sted i verden!


Mvh

Jeppe Frydendal

Formand