2015

JULEBREV - DECEMBER 2015Kære Bognæsser.


Her kommer så det sædvanlige "nytårskort" fra vores forening, nemlig girokortet for det årlige kontingent.


Desuden er der referat fra årets generalforsamling, samt nye sider: 3 og 4 til vedtægterne med de ændringer i §7, som blev vedtaget.


I tilbageblik på 2015 er der især to emner, der fylder meget hos mig:


Det ene er jubilæumsfesten i august. Vi var et halvt hundrede stykker, som fejrede foreningens 60 års jubilæum og jeg vil gerne takker alle deltagere for at bidrage med højt humør, så det blev en dejlig oplevelse. Jeg vil også takke mine bestyrelseskollegaer for et fint forarbejde, så alt klappede - selv vejret :-) og tusind tak til øvrige hjælpende hænder, både til det sjove (opstilling, pyntning, test af fadølsanlægmm) og det nødvendige (oprydning dagen efter).


Det andet emne er det evige tilbagevendende problem med travle belister. Foreningen har rettet henvendelse til Holbæk kommune for at søge hjælp til nedsættelse af hastigheden på "hovedvejen" Tornehagen med fokus på sikkerheden.


Der blev afholde møde på vejen d. 4. november. Her lovede kommunen os at kontakt politiet for indførelse af offiiciel hastighedsbegrænsning samt råd og vejledning mht. fartdæmpende bump eller chikaner. Desuden skulle kommunen også genoverveje fordelingsnøglen for vedligeholdensudgifterne til Tornehagen, hvor vi føler, at Skoven i dag bør tage en væsentlig større andel end hidtil.


Vi var blevet lovet en respons i december, men trods rykker har vi til dato ikke nørt noget endnu. Vi fortsætter selvfølgelig efter nytår.


Mht. støvgenerne gennemførte vi som aftalt et forsøg i august med Dustex-behandling af det første stykke af Tornehagen, hvor et af bestyrelsesmedlemmerne bor fast og derfor kunne observerer løbene. Det virkede fint, men kun 1½ måned, så det vil i det lange løb blive uacceptabelt dyrt.


Vores næste generalforsamling er fastsat til søndag den 12. juni 2016, som sædvanlig kl. 10.00 i Udby Forsamlingshus. Du får selvfølgelig den sædvanlige indkaldese, når tiden nærmer sig. Og som sædvanlig behøber du ikke vente med eventuelle forslag, men kan altid lægge dem i min postkasse på Hermelinvej 7.


Tuse Næs Vandværk vil formetlig  afholde generalforsamling inden vores. Det eneste bestyrelsesmedlem fra Bognæs (både "by" og sommerhusområder) vil trække sig dér, så overvej lige, om ikke du skulle stille op, så vi ikke er helt uden indflydelse.


Jeg ønsker Jer alle et godt nytår.


Med venlig hilsen

Anton Hansen