Kontakt

Fremover vil vi gerne sende al information på mail.

Send venligt din mail oplysninger til os, her i kontakt os.


HAR DU KØBT SOMMERHUS PÅ BOGNÆS -

ELLER ER DU FLYTTET?


Skal vi bede om at vi får oplysning om det her, så vi kan sende vores velkomst mappe m.v. til dig.


Både den tidligere og den nye ejer er pligtet til at anmelde ejerskifte til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl.


Kontakt os