OrdensreglerGælder for grundejerforeningen BOGNÆS´s medlemmer.


  1. Støjende adfærd i området skal undgåes, herunder generende brug af radio og hensynløs kørsel med biler, motorcykler, knallerter og cykler.


  1. Hastighedsbegrænsning på 20 km. i timen bør respekteres.


  1. Parkering på vejene bør undgås. Motorkøretøjer skal i størst mulig omfang parkere på egen grund.


  1. Der må ikke bruges støjende redskaber uden for følgende tidspunkter:

Klokken:  09 - 18.00 mandag - torsdag og lørdag.

09 - 20.00 fredag.

09 - 13.00 søndag og helligdage.


  1. Aircondition-anlæg til køleformål og andre motorer må ikke anvende i tidsrummet kl. 20.00 - 24.00.


  1. Grundejere skal holde deres hegn mod vej i en sådan stand, at fremkommeligheden og trafiksikkerheden tilgodeses.


Græsset udenfor egen grund skal vedligeholdes.


Affaldscontainere og postkasser skal placeres i/bag skel -og iøvrigt efter gældende regler fra myndigheder.


  1. Hundens efterladenskaber skal fjernes.


  1. Afbrænding er ikke tilladt i sommerhusområdet i henhold til regulativ fra Holbæk kommune af 18.maj 1994 med efterfølgende reguleringer.


Der er foretaget ændringer i ordensreglerne på generalforsamling:


Punkt 4 - ændret fra 9.00-12.00 til 9.00-13.00 søndag & helligdage. Ændret august 2010.

Punkt 6 - placering af affaldscontainerer og postkasser tilretter de offentlige myndigheders krav. Ændret Juni 2013.


Disse få regler beder vi dig informere dine gæster om, til glæde for alle.
ORDENSREGLER: