Fors A/S

AFHENTNING AF AFFALD

Vi sørger for afhentning af affald ved alle private husstande og sommerhuse i Holbæk Kommune.


Vi henter otte typer affald ved din bolig


Vores affaldsordning er en af de mest omfattende i Danmark, og vi afhenter hele otte forskellige typer affald ved din bolig:


Restaffald

Bioaffald

Glas

Papir og karton

Hård plast

Metal

Batterier

Småt elektronik

Rest- og bioaffaldet bliver vejet ved afhentningen, og du betaler for den mængde, du får afhentet.

Det øvrige affald bliver ikke afregnet efter vægt, så det betaler sig at sortere affaldet.


Tømmedage


Som udgangspunkt bliver din beholder til rest- og bioaffald tømt hver anden uge. Hvis du har meget affald, kan du melde dig til ugetømning i selvbetjeningen.


Beholderne til genbrugsaffald bliver altid tømt hver 6. uge. Batterier og småt elektronik skal lægges i hver sin klare pose (fx en frostpose) på låget af genbrugsbeholderen.


Beholderne skal stå fremme ved dit skel mellem kl. 6 og 18 på tømmedagen. Skraldemanden går kun ind på din grund efter beholderne, hvis du er tilmeldt afhentning på standplads. Det kan du gøre i selvbetjeningen.


Hvis du vil være sikker på at huske tømmedagen, kan du tilmelde dig vores huske-sms nederst på denne side.


Du kan finde din tømmedag og udskrive en tømmekalender her.


Storskrald og haveaffald

To gange årligt afhenter vi haveaffald og storskrald (brændbart, jern, metal og elektronikaffald) hos dig.


Storskraldsrunderne ligger omkring påske og efterårsferien. Når de endelige datoer er på plads, fremgår de her på siden, sammen med en vejledning til hvordan du tilmelder dig.