Bestyrelsen

BESTYRELSES MEDLEMMER

SUPPLEANTER OG REVISOR


Mail: bestyrelse@bognaesgf.dk


Formand:

Jeppe Frydendal - Rævestien 5


Kasserer:

Ulla Milan - Tornehagen 37


Sekretær:

Lotte Eisenreich - Ildervej 20


Bestyrelsesmedlem:

Michael Gantzler - Tornehagen 35


Bestyrelsesmedlem:

Mads Jensen - Ildervej 17


Suppleant til bestyrelsen:

Christian Grüner - Rævestien 10


Suppleant til bestyrelsen:

Freja Friberg Lyme - Ildervej 41Revisor:

Ellen Friis - Hermelinvej 3


Revisorsuppleant:

Poul-Erik Andersen - Skovmårvej 16