Bognæs

NYT NYT NYT

Referat fra årets generalforsamling finder du på.

Generalforsamling - referat fra generalforsamling - 2020
Velkommen til

Grundejerforeningen

BOGNÆS
Grundejerforeningen Bognæs blev stiftet i 1955 som følge af, at alle grundejere i området i henhold til en tinglyst forpligtelse skal være medlemmer.

Det hænger bl.a. sammen med en fælles forpligtelse til at oprette og vedligeholde de private fællesarealer og veje i området.

Der er 90 medlemmer i foreningen.


Grundejerforeningen Bognæs omfatter vejene:


Hermelinvej, Ildervej, Rævestien, Skovmårvej samt dele af Tornehagen.


Udover vores grundejerforening er der i området Hjulsporet, Tornehagen og Grævlingestien, som tilsammen danner sommerhusområdet Bognæs Strand. Et område som faktisk er det ældste og mest interessante på Tuse Næs.Herudover er der grundejerforeningen Dyssevej.


Generalforsamlingen holdes senest i oktober måned, hvor vi opfordrer alle til at komme. Det er her, du har indflydelse og medbestemmelse. Så mød op – også for at lære andre grundejere at kende!


Foreningen varetager grundejernes interesser i henhold til vedtagne strategi- og handlingsplaner besluttede på generalforsamlingen, bl.a. i forhold til Holbæk kommune og andre relevante myndigheder.


De følgende sider indeholder en lang række oplysninger om foreningens virke, om bestyrelsen og dens arbejde og indsatser og andre forhold, der kan bidrage til at skabe de bedst mulige rammer om såvel ejeres som gæsters ophold.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Foto: Else Randrup - 21/12-2017


Fremover vil vi gerne sende al information til dig pr. mail.

Så send venligt din mail oplysninger til os:

bestyrelse@bognaesgf.dk

Følg os nu på Facebook

Grundejerforeningen Bognæs

Foto: Søren Friis


    HUSK DET NU !


Der må ikke bruges støjende redskaber uden for følgende tidspunkter:

Klokken:  09 - 18.00 mandag - torsdag og lørdag.

 09 - 20.00 fredag.

 09 - 13.00 søndag og helligdage.

Ingen lokal postkasse

Nærmeste postkasse er Daglig Brugsen i Udby eller Markeslev.


Fart/trafik


For at passe på børn og ældre, samt undgå støvgener fra grusvejene, har vi en gensidig aftale om at respektere en hastighed på 20 km. i timen.


Husk der er almindelig vigepligt i hele området.Ny- og tilbygning af sommerhuse


Det er ved generalforsamlingen 2010 besluttet at opfordre alle, der ønsker at bygge nyt sommerhus eller bygge til det eksisterende,      til ikke at lægge huset nærmere vejen – Tornehagen – end de nuværend,e for at alle kan have glæde af det frie udsyn, til alle sider.