Næste generalforsamling

Indkaldelsen sendes ud på mail, til alle dem vi har mail adr. til.

Resten, vil blive omdelt til grundejerens postkasse.Vil du have indflydelse så mød op...