Næste generalforsamling

Indkaldelsen sendes ud på mail, til alle dem vi har mail adr. til.

Resten, vil blive omdelt til grundejerens postkasse.Vil du have indflydelse så mød op...Forslag fra bestyelsen

Forslag fra medlemmerne